Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Thực trạng kế toán tập hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH điện công nghiệp Thành Vin...
Tác giả: Nguyễn Phương Linh, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty TNHH dược phẩm Anh Mỹ Ampharma
Tác giả: Trần Thị Thùy Dương, Dương Thị Mai Hà Trâm, Huỳnh Thị Tuyết Trinh, Trần Gia Linh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM SX DV Rực Sáng
Tác giả: Phạm Ngọc Tường Vi, Dương Thị Mai Hà Trâm, Phạm Thị Thu Nguyệt, Trần Thúy Hằng, Vũ Duy Thăng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Thực trạng kế toán khoản phải thu khách hàng tại công ty CP công nghệ Maxbuy Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nguyên, Đặng Thị Như Ý, Dương Thị Mai Hà Trâm, Hà Mộng Kiều, Nguyễn Lê Tùng Chi
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Công việc của nhân viên kế toán công nợ phải trả
Tác giả: Rô Da Nai Thu, Dương Thị Mai Hà Trâm, Hoàng Thị Thanh Nga, Nguyễn Thị Diễm Trinh, Nguyễn Thị Thảo Nhi
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Công việc của kế toán trưởng tại công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư đỏ (Red Capital)
Tác giả: Nguyễn Trung Kiên, Dương Thị Mai Hà Trâm, Lê Thị Ngọc Ngân, Ngô Nguyễn Châu Uyên, Phạm Huỳnh Mỹ Châu, Vũ Thị Thu Thảo
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần tập đoàn Vietpearl
Tác giả: Lê Hữu Phúc, Dương Thị Mai Hà Trâm, Lê Thái Hiếu, Nguyễn Võ Mỹ Duyên, Phạm Gia Vương, Tiêu Thị Nhung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
eBook (pdf)
ddc:  657.742
 
Thực trạng kế toán tập hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả KD tại công ty TNHH đầu tư xây dựng và TM Nguyễn Đức
Tác giả: Lâm Thanh Hằng, Dương Thị Mai Hà Trâm, Lê Thị Thu Phương, Nguyễn Hiền Vy, Nguyễn Quế Loan, Võ Nguyễn Hương Nhi
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán thuế GTGT tại công ty TNHH thương mại và phát triển công nghệ CNMC
Tác giả: Võ Thị Kiều My, Dương Thị Mai Hà Trâm, Lê Quang Hùng, Lê Thị Thảo Ly, Nguyễn Thị Thu Bích, Trần Như Quỳnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
eBook (pdf)
ddc:  657.46
 
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Kha Việt
Tác giả: Nguyễn Cảnh Thăng, Cao Thái Bình, Dương Thị Mai Hà Trâm, Hoàng Văn Toàn, Phạm Đỗ Ngọc Minh, Trần Lê Thanh Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
eBook (pdf)
ddc:  657
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục