Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 49 kết quả
Đẩy mạnh dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank
Tác giả: Huỳnh Thị Việt Trinh, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Phân tích thực trạng tình hình tài chính và những giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Như h...
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Quy trình kiểm toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán BCTC do C.ty TNHH kiểm toán MXK thực hiện
Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Yến, Ngô Thị Mỹ Thúy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657.45
 
Hoàn thiện và phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm xi măng Holcim tại Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ - vận tải...
Tác giả: Huyền Tôn Nữ Mai Thy, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng- phòng giao dị...
Tác giả: Nguyễn Thị Nhi Phương, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Phát triển động lực làm việc thông qua văn hóa doanh nghiệp tại công TNHH Hyosung Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thanh Phương Nguyên, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ huy động vốn tiền gửi doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP ngoại th...
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Quản trị mối quan hệ khách hàng tại công ty TNHH Nhà Hạt chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh và các giải pháp
Tác giả: Hà Nữ Diễm Sương, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Xây dựng chiến lược kinh doanh của ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh (Maritime Bank HO CHI MINH) đế...
Tác giả: Huỳnh Phước Mai Phượng, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Một số giải pháp marketing nhằm thu hút khách du lịch đến với KS Celadon Palace Hue
Tác giả: Văn Ngọc Quỳnh Như, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 

Truy cập nhanh danh mục