Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Di sản tên Nôm các làng văn hóa dân gian Việt Nam
Tác giả: Trần Gia Linh
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Tục hèm kiêng kỵ dân gian Việt Nam
Tác giả: Trần Gia Linh
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Nghiên cứu tư liệu lý luận văn hóa dân gian Việt Nam. Quyển 1
Tác giả: Trần Gia Linh
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Huyền thoại mẹ và tín ngưỡng phồn thực trong văn hóa dân gian Việt Nam
Tác giả: Trần Gia Linh
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Nghiên cứu tư liệu lý luận văn hóa dân gian Việt Nam. Quyển 2
Tác giả: Trần Gia Linh
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Kho tàng đồng dao Việt Nam
Tác giả: Trần Gia Linh
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Câu đối dân gian truyền thống Việt Nam
Tác giả: Trần Gia Linh
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Văn học dân gian hiện đại. Quyển 2
Tác giả: Trần Gia Linh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Văn học dân gian hiện đại. Quyển 1
Tác giả: Trần Gia Linh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Đặc điểm ca dao truyền thống Nam Hà
Tác giả: Trần Gia Linh, Phạm Thị Nhuần
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục