Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 390 kết quả
Văn hóa dân gian người Thổ
Tác giả: Lê Mai Oanh
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Tri thức dân gian trong chu kỳ đời người Sán Dìu ở Việt Nam
Tác giả: Diệp Trung Bình
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Văn hóa dân gian Việt Yên (tỉnh Bắc Giang)
Tác giả: Nguyễn Thu Minh, Trần Văn Lạng
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Bước đầu tìm hiểu tác giả và tác phẩm cổ nhạc Bạc Liêu
Tác giả: Trần Phước Thuận
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Trò chơi dân gian
Tác giả: Võ Quê, Đỗ Quyên, Nguyễn Văn Tăng, Phạm Khương, Tiểu Kiểu
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Hát trống quân và vở chèo Lưu Bình - Dương Lễ
Tác giả: Trần Việt Ngữ
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Văn hóa dân gian người Tày-Nùng Cao Bằng
Tác giả: Triệu Thị Mai
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Âm nhạc dân gian dân tộc Ê đê Kpă và Jrai : Nhạc cụ cổ truyền của người Ê đê Kpă, một số đặc trưng cơ bản của âm nhạc Jr...
Tác giả: Lý Văn Linh Niê Kdam, Lê Xuân Hoan
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Văn hóa dân gian xứ Nghệ. Tập 4 - Hát phường vải và chèo tuồng cổ
Tác giả: Ninh Viết Giao
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Âm nhạc Chăm những giá trị đặc trưng
Tác giả: Vũ Thu Bích
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục