Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Văn hóa Thái những tri thức dân gian
Tác giả: Đặng Thị Oanh
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Biểu tượng lanh trong dân ca dân tộc Hmông
Tác giả: Đặng Thị Oanh
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Tri thức dân gian về nước của người Thái ở Điện Biên
Tác giả: Đặng Thị Oanh
Xuất bản: Hà Nội: Thời Đại, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Văn hóa Thái những tri thức dân gian
Tác giả: Đặng Thị Oanh
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Huyền thoại Mường Then
Tác giả: Đặng Thị Oanh,
Xuất bản: Hà Nội: Sân khấu, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Biểu tượng nước từ văn hóa đến văn học dân gian Thái
Tác giả: Đặng Thị Oanh
Xuất bản: Hà Nội: Sân Khấu, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Ứng xử với rừng trong văn hóa truyền thống của người Thái ở Điện Biên
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Lan, Đặng Thị Oanh, Nguyễn Văn Thủy
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  390.09597
 
Thơ ca dân gian dân tộc Mảng
Tác giả: Đặng Thị Oanh, Nguyễn Hùng Mạnh, Nguyễn Thị Minh Tú, Trần Hữu Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Tri thức dân gian về nước của người Lào ở tỉnh Điện Biên
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Lan, Đặng Thị Oanh, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thị Lan Anh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Văn hóa dân gian của người Khơ Mú tỉnh Điện Biên
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Lan, Đặng Thị Oanh, Lò Ngọc Duyên, Nguyễn Thị Xuân, Tòng Văn Hà, Tòng Văn Hân
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục