Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Giáo trình thực hành thiết kế kiến trúc - xây dựng Tự học Sketchup bằng hình ảnh
Tác giả: Đỗ Lê Thuận, Quang Hiển, Tường Thụy
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  720.2840285
 
Chế bản điện tử với Illustrator CS5
Tác giả: Đỗ Lê Thuận, Đỗ Lê Thuận, Phạm Quang Huy, Võ Duy Thanh Tâm
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.686
 
Giáo trình Cad, cam Solid Work 2010 dành cho người tự học : Gia công khuôn với CAMWORKS 2010
Tác giả: Lê Ngọc Bích, Đỗ Lê Thuận, Võ Duy Thanh Tâm
Xuất bản: TPHCM: Hồng Đức, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.00420285
 
Giáo trình Xử lý ảnh Photoshop CS5 dành cho người tự học. tập 2
Tác giả: Đỗ Lê Thuận, Phạm Quang Huy, Võ Duy Thanh Tâm
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  006.68
 
Giáo trình xử lý ảnh Photoshop CS5 dành cho người tự học : tạo vùng chọn và ghép ảnh (lý thuyết & thực hành) . Tập 1
Tác giả: Đỗ Lê Thuận, Phạm Quang Huy, Võ Duy Thanh Tâm
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2012
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  006.68
 
Giáo trình xử lý ảnh Photoshop CS5 dành cho người tự học . Tập 3
Tác giả: Đỗ Lê Thuận, Phạm Quang Huy, Võ Duy Thanh Tâm
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2012
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  006.68
 
Hỏi - Đáp Revit các vấn đề thường gặp
Tác giả: Đỗ Lê Thuận, Phạm Quang Huy, Võ Duy Thanh Tâm
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông Vận tải, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  720.2840285
 
Giáo trình xử lý ảnh Photoshop CS5 dành cho người tự học . Tập 3
Tác giả: Đỗ Lê Thuận, Phạm Quang Huy, Võ Duy Thanh Tâm
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  006.68
 
Solidwork 2010 dành cho người tự học : gia công khuôn với camworks 2010
Tác giả: Lê Ngọc Bích, Đỗ Lê Thuận, Võ Duy Thanh Tâm
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
 
1

Truy cập nhanh danh mục