Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 49 kết quả (0.2100043 giây)
Cơ sở lập trình tự động hóa tính toán, thiết kế với VB và VBA trong môi trường Autocad
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2008
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Mô phỏng động học trong soildworks 2007
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức , 2007
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tách khuôn và phân khuôn trong Soildworks 2007
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức , 2007
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bài tập mô hình hóa hình học
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Autocad : Professional Tips And Techniques
Tác giả: Allen Lynn,
Thông tin xuất bản: Indiana : Wiley Publishing Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
ISBN: 9780470084540
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Mastering Autocad 2007 and Autocad LT 2007
Tác giả: Omura George,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley , 2006
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
ISBN: 9780470008768
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 23826 Định dạng: ISO
Just Enough Autocad 2006
Tác giả: Omura George,
Thông tin xuất bản: San Francisco : SYBEX , 2005
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
ISBN: 9780782143973
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Autocad 2006 and Autocad LT 2006 : no experience required
Tác giả: Frey David,
Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex , 2005
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
ISBN: 9780782144147
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Mastering Autocad 2006 and Autocad LT 2006
Tác giả: Omura George,
Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex , 2005
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
ISBN: 9780782144246
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 23863 Định dạng: ISO
Autocad 2005 and Autocad LT 2005 Bible
Tác giả: Finkelstein Ellen,
Thông tin xuất bản: San Francisco : Wiley Publishing Inc , 2004
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
ISBN: 9780764569890
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 23889 Định dạng: ISO
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục