Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 52 kết quả
AutoCAD 2006 companion : essentials of AutoCAD plus solid modeling
Tác giả: James A Leach
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.00420285
 
Applying AutoCAD 2006
Tác giả: Terry T Wohlers
Xuất bản: New York NY: GlencoeMcGrawHill, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.00420285
 
Introduction to Solid Modeling Using Solidworks 2007
Tác giả: William E Howard, Joseph C Musto
Xuất bản: : McgrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.00420285
 
SolidWorks surfacing and complex shape modeling bible [electronic resource]
Tác giả: Matt Lombard
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.00420285
 
CAD trong tự động hóa : Tự học S7&WINCC bằng hình ảnh
Tác giả: Trần Thu Hà, Phạm Quang Huy
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.00420285
 
Giáo trình Cad, cam Solid Work 2010 dành cho người tự học : Gia công khuôn với CAMWORKS 2010
Tác giả: Lê Ngọc Bích, Đỗ Lê Thuận, Võ Duy Thanh Tâm
Xuất bản: TPHCM: Hồng Đức, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.00420285
 
Vẽ autocad
Tác giả: Dương Kim Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  620.00420285
 
Cơ sở lập trình tự động hóa tính toán, thiết kế với VB và VBA trong môi trường Autocad
Tác giả: Nguyễn Hồng Thái, Đặng Bảo Lâm, Vương Văn Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.00420285
 
Mô phỏng động học trong soildworks 2007
Tác giả: Nguyễn Trọng Hữu
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.00420285
 
Tách khuôn và phân khuôn trong Soildworks 2007
Tác giả: Nguyễn Trọng Hữu
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.00420285
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục