Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Tiếng địa phương trong ca dao vùng Quảng Nam, Đà Nẵng
Tác giả: Đinh Thị Hựu
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.922
 
Vè đấu tranh ở Đà Nẵng
Tác giả: Đinh Thị Hựu
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Bài chòi xứ Quảng
Tác giả: Đinh Thị Hựu, Trương Đình Quang
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Văn học dân gian Điện Bàn
Tác giả: Đinh Thị Hựu, Võ Văn Hoè
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Văn hóa dân gian Đà Nẵng cổ truyền và đương đại. Quyển 2
Tác giả: Đinh Thị Hựu, Hồ Tấn Tuấn, Lê Hoàng Vinh, Phạm Hữu Bốn, Trần Hồng, Văn Thu Bích, Võ Văn Hòe
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Văn hóa dân gian Đà Nẵng cổ truyền và đương đại . Quyển 2
Tác giả: Đinh Thị Hựu, Hồ Tấn Tuấn, Lê Hoàng Vinh, Phạm Hữu Bốn, Trần Hồng, Văn Thu Bích, Võ Văn Hòe
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
1

Truy cập nhanh danh mục