Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Tín ngưỡng trong sinh hoạt văn hóa dân gian
Tác giả: Ngô Đức Thịnh
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.4109597
 
Đạo thờ mẫu ở Việt Nam
Tác giả: Ngô Đức Thịnh
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.410
 
Tín ngưỡng của các dân tộc Việt Nam
Tác giả: Ngô Đức Thịnh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa Học Xã Hội, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.4109597
 
Hệ giá trị văn hóa Việt Nam
Tác giả: Ngô Đức Thịnh
Xuất bản: Hà Nội: Tri thức, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  306.09597
 
Trang phục cổ truyền các dân tộc Việt Nam
Tác giả: Ngô Đức Thịnh
Xuất bản: Hà Nội: Tri thức, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  391.009597
 
Tín ngưỡng và lễ hội cổ truyền Việt Nam
Tác giả: Ngô Đức Thịnh
Xuất bản: Hà Nội: Tri thức, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  390.09597
 
Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa Việt Nam
Tác giả: Ngô Đức Thịnh
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2022
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.09597
 
Tín ngưỡng và văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam
Tác giả: Ngô Đức Thịnh
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2022
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.4109597
 
Luật tục Thái ở Việt Nam
Tác giả: Cẩm Trọng, Ngô Đức Thịnh
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  390.09597
 
Luật tục Ê đê : Tập quán pháp
Tác giả: Ngô Đức Thịnh, Chu Thái Sơn, Nguyễn Hữu Thấu
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  390.09597
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục