Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Tác nghiệp báo chí trong môi trường truyền thông hiện đại
Tác giả: Nguyễn Thành Lợi
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Tác nghiệp báo chí trong môi trường truyền thông hiện đại
Tác giả: Nguyễn Thành Lợi
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2019
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Thông tấn báo chí : Lý thuyết và kỹ năng
Tác giả: Nguyễn Thành Lợi, Phạm Minh Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Biên tập viên hạng II : Tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp
Tác giả: Đinh Đức Thiện, Đinh Thị Thuý Hằng, Dương Xuân Sơn, Nguyễn Thành Lợi
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2019
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.41
 
Văn hóa truyền thông đại chúng ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và toàn cầu hóa
Tác giả: Bùi Chí Trung, Đặng Thị Thu Hương, Đinh Văn Hường, Đỗ Thị Quyên, Hoàng Tất Thắng, Huỳnh Văn Thông, Mai Quỳnh Nam, Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Thế Kỷ, Trần Bá Dung, Trương Thị Kiên
Xuất bản: Hà Nội: ĐH Quốc gia Hà Nội, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.2309597
 
Phóng viên hạng II : Tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp
Tác giả: Đinh Đức Thiện, Đinh Thị Thu Hằng, Đinh Thị Thúy Hằng, Dương Xuân Sơn, Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Văn Long, Trần Quang Diệu
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2019
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
1

Truy cập nhanh danh mục