Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Contemporary editing
Tác giả: Cecilia Friend, Don Challenger, Katherine C McAdams
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.41
 
Phương pháp biên tập (văn bản báo chí) và soạn thảo văn bản
Tác giả: Phan Thị Minh Thúy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  070.41
 
Biên tập báo chí
Tác giả: Nguyễn Quang Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Truyền thông và thông tin, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.41
 
Biên tập ngôn ngữ sách và báo chí
Tác giả: Nguyễn Trọng Báu
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2018
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.41
 
Giáo trình công tác biên tập
Tác giả: Dương Thị Thanh Thủy
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.41
 
Magazine editing
Tác giả: John Morrish
Xuất bản: London New York: Routledge, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.41
 
Biên tập viên hạng II : Tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp
Tác giả: Đinh Đức Thiện, Đinh Thị Thuý Hằng, Dương Xuân Sơn, Nguyễn Thành Lợi
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2019
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.41
 
Biên tập viên hạng III . Phần I- Kiến thức chung : Tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp
Tác giả: Đinh Đức Thiện, Dương Xuân Sơn, Hà Huy Phượng
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2019
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.41
 
Biên tập viên hạng III . Phần II- Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành : Tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp
Tác giả: Đinh Đức Thiện, Dương Xuân Sơn, Hà Huy Phượng
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2019
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.41
 
Biên tập báo chí
Tác giả: Nguyễn Quang Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2021
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.41
 
1

Truy cập nhanh danh mục