Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 539 kết quả
Nghề truyền thống ở Hội An
Tác giả: Trần Văn An
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Ghe bầu trong đời sống văn hóa ở Hội An - Quảng Nam
Tác giả: Trần Văn An
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.09597
 
Di sản văn hóa văn nghệ dân gian Hội An
Tác giả: Trần Văn An
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Biển đảo trong văn hóa văn nghệ dân gian Hội An
Tác giả: Trần Văn An
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Văn hóa dân gian của dân tộc Pu Péo ở Việt Nam
Tác giả: Trần Văn Ái
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Thiết kế chung cư Gia Phúc
Tác giả: Trần Văn Hào
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Trường đại học Mỹ Thuật TPHCM
Tác giả: Trần Văn Đông
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thiết kế cao ốc TM - căn hộ Thuận Việt
Tác giả: Trần Văn Bình
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thiết kế trung tâm giám định hàng hóa TPHCM
Tác giả: Trần Văn Đoàn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thiết kế chung cư lô B Phan Văn Trị Q5 TPHCM
Tác giả: Trần Văn Dự
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục