Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Ngữ pháp tiếng anh toàn tập. Tập 2 - Tính từ và thì
Tác giả: Trịnh Thanh Toản, Trí Tuệ
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  425
 
Ngữ pháp tiếng anh toàn tập. Tập 4 - Trạng từ và giới từ
Tác giả: Trịnh Thanh Toản, Trí Tuệ
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  425
 
Ngữ pháp tiếng anh toàn tập. T5 - Ngữ động từ, liên từ và mệnh đề lời nói (trực tiếp-gián tiếp) và cụm từ
Tác giả: Trịnh Thanh Toản, Trí Tuệ
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  425
 
Ngữ pháp tiếng anh toàn tập. Tập 3 - Động từ
Tác giả: Trịnh Thanh Toản, Trí Tuệ
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  425
 
Ngữ pháp tiếng anh toàn tập. Tập 1 - Danh từ, đại từ và từ hạn định
Tác giả: Trịnh Thanh Toản, Trí Tuệ
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  425
 
Ngữ pháp tiếng anh toàn tập. Tập 6 - Câu sự tỉnh lược-thay thế và chấm câu
Tác giả: Trịnh Thanh Toản, Trí Tuệ
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  425
 
Cẩm nang người dịch tiếng anh Y khoa
Tác giả: Trịnh Thanh Toản, Trương Hùng
Xuất bản: TPHCM: Trẻ, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.02461
 
Luyện kỹ năng viết - đọc và thuyết trình tiếng Anh : Refining english of writing -reading-giving oral presentations
Tác giả: Thiên Ân, Trịnh Thanh Toản, Trương Hùng
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Văn hóa Sài Gòn, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (iso)
ddc:  428
 
1

Truy cập nhanh danh mục