Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 379 kết quả (0.349978 giây)
Oxford Business English : Grammar and Practice
Tác giả: Duckworth Michael,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1995
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 0194570681
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Essential Idioms in English
Tác giả: Robert J Dixon,
Thông tin xuất bản: NJ : Prentice Hall , 1994
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 0135820251
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Toefl
Tác giả: Sharpe Pamela J,
Thông tin xuất bản: NY : Barron , 1996
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 0812094077
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Advance with English. T2
Tác giả: Howe D H,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1992
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 0194260046
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Advance with English. T3
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1993
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 0194260089
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Advance with English . T4
Tác giả: Howe D H,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1993
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 0194260127
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Traslation : Resource books for tearchers
Tác giả: DufF Alan,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1989
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 0194371042
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
IELTS preparation and practice : Reading and Writing
Tác giả: Sahanaya Wendy,
Thông tin xuất bản: NY : Oxford University , 2000
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 019554093 X
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 1527 Định dạng: PDF
Lifelines : Elementary Student's Book
Tác giả: Hutchinson Tom,
Thông tin xuất bản: NY : Oxford University , 2000
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Lifelines : Pre-intermediate Workbook
Tác giả: Hutchinson Tom,
Thông tin xuất bản: NY : Oxford University , 2000
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục