Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
Ba truyện thơ Nôm Tày từ truyện Nôm khuyết danh Việt Nam
Tác giả: Triều Ân
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Then tày những khúc hát
Tác giả: Triều Ân
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.410
 
Lễ hội Dàng Then
Tác giả: Triều Ân
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.269597
 
Địa chí xã Hồng Việt Huyện Hòa An - Tỉnh Cao Bằng
Tác giả: Triều Ân
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Huyền thoại dân tộc Tày
Tác giả: Triều Ân
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Truyện kể dân gian dân tộc thiểu số
Tác giả: Triều Ân
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Trên vùng mây trắng : truyện về Anh hùng lực lượng vũ trang Hoàng Đình Giong
Tác giả: Triều Ân
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Lý Thế Khanh (truyện thơ Nôm Tày)
Tác giả: Hoàng Quyết, Triều Ân
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Then Tày giải hạn
Tác giả: Hoàng Triều Ân
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.4109597
 
Nhân lăng & Nàng hán truyện thơ Nôm Tày
Tác giả: Hoàng Quyết, Triều Ân
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục