Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
Địa chí văn hóa dân gian làng Phong Lệ
Tác giả: Võ Văn Hòe
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Văn hóa dân gian Hòa Vang
Tác giả: Võ Văn Hòe
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Địa danh thành phố Đà Nẵng. Quyển 3
Tác giả: Võ Văn Hòe
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa danh thành phố Đà Nẵng. Quyển 1
Tác giả: Võ Văn Hòe
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa danh thành phố Đà Nẵng. Quyển 4
Tác giả: Võ Văn Hòe
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa danh thành phố Đà Nẵng. Quyển 2
Tác giả: Võ Văn Hòe
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Nét đặc sắc trong đời sống văn hóa làng Phước Thuận
Tác giả: Võ Văn Hòe
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.09597
 
Tết xứ Quảng
Tác giả: Võ Văn Hòe
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.269597
 
Vè xứ Quảng và chú giải. Quyển 3
Tác giả: Võ Văn Hòe
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Vè xứ Quảng và chú giải. Quyển 2
Tác giả: Võ Văn Hòe
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục