Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.2187953 giây)
What are perversions? : sexuality, ethics, psychoanalysis
Tác giả: Benvenuto Sergio,
Thông tin xuất bản: London : Karnac Books Ltd , 2016
Ký hiệu phân loại: 155.35
ISBN: 1782203273
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138097 Định dạng: PDF
In Freud's tracks : conversations from the Journal of European psychoanalysis
Tác giả: Benvenuto Sergio,
Thông tin xuất bản: Lanham : Jason Aronson , 2009
Ký hiệu phân loại: 150.195
ISBN: 076570630X
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137750 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục