Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 44 kết quả (0.3199949 giây)
Phân tâm học và văn hóa nghệ thuật
Tác giả: Đỗ Lai Thúy,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức , 2021
Ký hiệu phân loại: 150.195
ISBN: 9786043219258
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Khai tâm về phân tâm học
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tri thức , 2020
Ký hiệu phân loại: 150.195
ISBN: 9786049903618
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
An introductory dictionary of Lacanian psychoanalysis
Tác giả: Evans Dylan,
Thông tin xuất bản: New York : Routledge , 1996
Ký hiệu phân loại: 150.195
ISBN: 0415135222
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 42929 Định dạng: PDF
Écrits elektronisk ressurs : a selection
Tác giả: Lacan Jacques,
Thông tin xuất bản: London : Routledge , 2001
Ký hiệu phân loại: 150.195
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 45374 Định dạng: PDF
Toward a psychology of uncertainty : trauma-centered psychoanalysis
Tác giả: Brothers Doris,
Thông tin xuất bản: New York : Analytic Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 150.195
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 132318 Định dạng: PDF
The psychic home : psychoanalysis, consciousness and the human soul
Tác giả: Kennedy Roger,
Ký hiệu phân loại: 150.195
ISBN: 0415710138
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137686 Định dạng: PDF
In Freud's tracks : conversations from the Journal of European psychoanalysis
Tác giả: Benvenuto Sergio,
Thông tin xuất bản: Lanham : Jason Aronson , 2009
Ký hiệu phân loại: 150.195
ISBN: 076570630X
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137750 Định dạng: PDF
Relating to God : clinical psychoanalysis, spirituality, and theism
Tác giả: Merkur Daniel,
Thông tin xuất bản: Lanham : Jason Aronson , 2014
Ký hiệu phân loại: 150.195
ISBN: 0765710153
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137757 Định dạng: PDF
Resistances of psychoanalysis
Tác giả: Derrida Jacques,
Ký hiệu phân loại: 150.195
ISBN: 0804730180
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137771 Định dạng: PDF
Objects of hope : exploring possibility and limit in psychoanalysis
Tác giả: Cooper Steven H,
Thông tin xuất bản: Hillsdale NJ : Analytic Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 150.195
ISBN: 0881632716
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137800 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục