Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 59 kết quả (0.3699994 giây)
Resistances of psychoanalysis
Tác giả: Derrida Jacques,
Ký hiệu phân loại: 150.195
ISBN: 0804730180
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137771 Định dạng: PDF
Relating to God : clinical psychoanalysis, spirituality, and theism
Tác giả: Merkur Daniel,
Thông tin xuất bản: Lanham : Jason Aronson , 2014
Ký hiệu phân loại: 150.195
ISBN: 0765710153
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137757 Định dạng: PDF
Écrits elektronisk ressurs : a selection
Tác giả: Lacan Jacques,
Thông tin xuất bản: London : Routledge , 2001
Ký hiệu phân loại: 150.195
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 45374 Định dạng: PDF
An introductory dictionary of Lacanian psychoanalysis
Tác giả: Evans Dylan,
Thông tin xuất bản: New York : Routledge , 1996
Ký hiệu phân loại: 150.195
ISBN: 0415135222
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 42929 Định dạng: PDF
The psychic home : psychoanalysis, consciousness and the human soul
Tác giả: Kennedy Roger,
Ký hiệu phân loại: 150.195
ISBN: 0415710138
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137686 Định dạng: PDF
The metapsychology of Christopher Bollas : an introduction
Tác giả: Nettleton Sarah,
Thông tin xuất bản: London : Routledge , 2017
Ký hiệu phân loại: 150.195
ISBN: 9781138795549
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137992 Định dạng: PDF
Plurality and perspective in psychoanalysis
Tác giả: RosenCarole Adam,
Thông tin xuất bản: Lanham : Lexington Books , 2013
Ký hiệu phân loại: 150.195
ISBN: 0739169513
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137955 Định dạng: PDF
Objects of hope : exploring possibility and limit in psychoanalysis
Tác giả: Cooper Steven H,
Thông tin xuất bản: Hillsdale NJ : Analytic Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 150.195
ISBN: 0881632716
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137800 Định dạng: PDF
In Freud's tracks : conversations from the Journal of European psychoanalysis
Tác giả: Benvenuto Sergio,
Thông tin xuất bản: Lanham : Jason Aronson , 2009
Ký hiệu phân loại: 150.195
ISBN: 076570630X
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137750 Định dạng: PDF
Integration and self healing : affect, trauma, alexithymia
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 150.195
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137963 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục