Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.4099932 giây)
Conquest in cyberspace : national security and information warfare
Tác giả: Libicki Martin C,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 355.343
ISBN: 0521692148
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 29792 Định dạng: PDF
Cyberdeterrence and cyberwar
Tác giả: Libicki Martin C,
Thông tin xuất bản: Santa Monica CA : RAND , 2009
Ký hiệu phân loại: 355.343
ISBN: 9780833047342
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 136637 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục