Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8036 kết quả (0.5937493 giây)
Object Oriented Analysis and Design with Applications
Thông tin xuất bản: : Addison Wesley , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 020189551X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17759 Định dạng: PDF
Windows Vista Inside Out
Tác giả: Siechert Carl,
Thông tin xuất bản: : Microsoft Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 0735622701
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17760 Định dạng: PDF
The Jelly Effect : How to Make Your Communication Stick
Tác giả: Bounds Andy,
Thông tin xuất bản: : Capstone Publishing Limited , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.45
ISBN: 1841127604
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 17761 Định dạng: PDF
Microsoft® Office Outlook® 2007 Inside Out
Tác giả: Sheresh Beth,
Thông tin xuất bản: : Microsoft Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.57
ISBN: 0735623287
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17767 Định dạng: PDF
Tricks of the Microsoft Windows Vista Masters
Tác giả: Bruzzese J Peter,
Thông tin xuất bản: : Que , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 0789736896
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17776 Định dạng: PDF
Developer's Guide to Web Application Security : A Guide for Developers and Penetration Testers
Tác giả: Cross Michael,
Thông tin xuất bản: : Syngress , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 159749061X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17811 Định dạng: CHM
Simple Computer Security : Disinfect Your PC
Tác giả: Geier Eric,
Thông tin xuất bản: : John Wiley Sons , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 047006854X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17784 Định dạng: PDF
Deadly Connections : States That Sponsor Terrorism
Tác giả: Byman Daniel,
Thông tin xuất bản: : Cambridge University Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 327
ISBN: 0521548683
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 17783 Định dạng: PDF
Special Edition Using Microsoft Expression Web
Tác giả: Cheshire Jim,
Thông tin xuất bản: : Que , 2007
Ký hiệu phân loại: 006.78
ISBN: 0789736055
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17794 Định dạng: PDF
CompTIA A+ Certification All-in-one Desk Reference for Dummies
Tác giả: Clarke Glen E,
Thông tin xuất bản: : John Wiley Sons , 2007
Ký hiệu phân loại: 004.16
ISBN: 0471748110
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17796 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục