Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.7900104 giây)
Accessing and browsing information and communication
Tác giả: Rice Ronald E,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 025.5/24
ISBN: 0262182149
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Accessing and browsing information and communication
Tác giả: Rice Ronald E,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 025.524
ISBN: 026225686X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Accessing and browsing information and communication
Tác giả: Rice Ronald E,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 025.524
ISBN: 0262182149
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 156990 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục