Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4931 kết quả (0.6200038 giây)
Polymer solutions : an introduction to physical properties
Tác giả: Teraoka Iwao,
Thông tin xuất bản: New York : Wiley , 2002
Ký hiệu phân loại: 547
ISBN: 0471389293
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65793 Định dạng: PDF
DNA methylation protocols
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Totowa NJ : Humana Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 572.86
ISBN: 0896036189
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65963 Định dạng: PDF
Visual math : see how math makes sense
Tác giả: Sobanski Jessika,
Thông tin xuất bản: New York : LearningExpress , 2002
Ký hiệu phân loại: 510
ISBN: 1576854043
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65823 Định dạng: PDF
RF components and circuits
Tác giả: Carr Joseph J,
Thông tin xuất bản: Oxford Boston : Newnes , 2002
Ký hiệu phân loại: 621.38412
ISBN: 0750648449
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65826 Định dạng: PDF
Sniffer Pro [electronic resource] : network optimization & troubleshooting handbook
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Rockland Mass : Syngress Publishing Inc , 2002
Ký hiệu phân loại: 004.68
ISBN: 1931836574
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 66100 Định dạng: PDF
Improve your math : problem solving made simple for middle school math
Tác giả: Galko Francine,
Thông tin xuất bản: New York : LearningExpress , 2002
Ký hiệu phân loại: 513
ISBN: 157685406X
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65829 Định dạng: PDF
The Cambridge companion to Edgar Allan Poe
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 818
ISBN: 0521793262
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 65815 Định dạng: PDF
Supercritical fluid technology in materials science and engineering : syntheses, properties, and applications
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker , 2002
Ký hiệu phân loại: 660.042
ISBN: 082470651X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65978 Định dạng: PDF
The Raman effect : a unified treatment of the theory of Raman scattering by molecules
Tác giả: Long D A,
Thông tin xuất bản: Chichester New York : Wiley , 2002
Ký hiệu phân loại: 535.846
ISBN: 0471490288
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 66001 Định dạng: PDF
RT-PCR protocols
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Totowa NJ : Humana Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 572.43
ISBN: 0896038750
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 66008 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục