Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 36 kết quả
Truyện cổ thành đồ bàn-vịnh Thị Nại
Tác giả: Nguyễn Xuân Nhân
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Khắp sứ lam của người Thái Đen : Xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Tác giả: Tòng Văn Hân
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Chuyện khảo thơ ca dân gian Trà Vinh
Tác giả: Tác giả tập thể
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Dân ca Sán Chí ở Kiên Lao - Lục Ngạn - Bắc Giang
Tác giả: Nguyễn Xuân Cần, Nguyễn Hữu Tự, Nguyễn Thu Minh, Nguyễn Văn Phong, Trần Văn Lạng
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Ví giao duyên nam nữ đối ca
Tác giả: Nguyễn Khắc Xương
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Truyện cổ Tà ôi
Tác giả: Nguyễn Thị Sửu, Trần Khánh Phong
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Thơ ca dân gian người Dao Tuyển ; song ngữ: Việt - Dao
Tác giả: Trần Hữu Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Thời Đại, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Dyông Dư Howamon Bahnar
Tác giả: Vũ Ngọc Bình, Nguyễn Quang Tuệ, Trần Phong, Văn Công Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Thời Đại, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Truyền thuyết dân gian về những cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Nam Bộ (1858-1918)
Tác giả: Võ Phúc Châu
Xuất bản: Hà Nội: Thời Đại, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Ariya Cam trường ca Chăm
Tác giả: Inrasara
Xuất bản: Hà Nội: Thời Đại, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục