Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 889 kết quả
Native American Mythology A to Z [electronic resource]
Tác giả: Patricia Ann Lynch
Xuất bản: New York: Infobase Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398.208997
 
Truyện cổ thành đồ bàn-vịnh Thị Nại
Tác giả: Nguyễn Xuân Nhân
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Phong Slư
Tác giả: Phương Bằng
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Văn hóa dân gian xứ Nghệ. Tập 3. truyện cười và giai thoại
Tác giả: Ninh Viết Giao
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Thơ ca dân gian của người Nguồn
Tác giả: Đinh Thanh Dự, Võ Xuân Trang
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Đặc khảo văn học dân gian Thừa Thiên Huế
Tác giả: Lê Văn Chưởng
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Truyện các nữ thần Việt Nam
Tác giả: Đỗ Thị Hảo, Mai Thị Ngọc Chúc
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Cỏ lẳu và sli nùng phản slình Lạng Sơn
Tác giả: Hoàng San, Mã Thế Vinh
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Sử thi Raglai và M'nông
Tác giả: Chamaliaq Riya Tiẻq, Điều Kâu, Tấn Vịnh, Nguyễn Thế Sang
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Khắp sứ lam của người Thái Đen : Xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Tác giả: Tòng Văn Hân
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 

Truy cập nhanh danh mục