Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 55 kết quả
Luyện thi năng lực Nhật ngữ N3 Hán tự
Tác giả: Sasaki Hitoko, Matsumoto Noriko
Xuất bản: TPHCM: Trẻ, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.681
 
Luyện thi năng lực Nhật ngữ N2 Hán tự
Tác giả: Sasaki Hitoko, Hồng Phúc, Lan Anh, Matsumoto Noriko
Xuất bản: TPHCM: Trẻ, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.681
 
Luyện thi năng lực Nhật ngữ N2 Từ vựng
Tác giả: Sasaki Hitoko, Hồng Phúc, Lan Anh, Matsumoto Noriko
Xuất bản: TpHCM: Trẻ, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.681
 
Từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề : Phương pháp mới học các cụm từ vựng nhanh và hiệu quả. Các chủ đề thiết thực với cuộc s...
Tác giả: Thanh Xuân, Nguyên Thảo
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.681
 
1000 từ vựng tiếng Nhật thông dụng
Tác giả: Thảo Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.681
 
Từ vựng tiếng Nhật N5
Tác giả: Thảo Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.681
 
Tự học 600 chữ Kanji căn bản
Tác giả: Hoàng Quỳnh, Trần Thị Minh Phương hiệu đính
Xuất bản: Hà Nội: Hồng đức, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.681
 
レポート作成のためのガイドライン
Tác giả:
Xuất bản: Japan: 北里大学高等教育開発センター, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.681
 
Basic Kanji Book .Vol 1 = 基本漢字500 v.1 第3版
Tác giả: Eriko Ishii, Chieko Kano, Yuri Shimizu, Hiroko Takenaka
Xuất bản: Tokyo: Bonjinsha, 1990
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.681
 
Basic Kanji Book .Vol 2 = 基本漢字500 v.2 第5版
Tác giả: Eriko Ishii, Chieko Kano, Yuri Shimizu, Hiroko Takenaka
Xuất bản: Tokyo: Bonjinsha, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.681
 

Truy cập nhanh danh mục