Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4825 kết quả (0.2559522 giây)
Business as war : battling for competitive advantage
Tác giả: Allard Kenneth,
Thông tin xuất bản: Hoboken, John Wiley Sons
Ký hiệu phân loại: 658.4
ISBN: 0471468541
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 60 Năm XB: 2004
It's more than money - It's your life !
Tác giả: Bahr Candace,
Thông tin xuất bản: New York, John Wiley
Ký hiệu phân loại: 332.024
ISBN: 0471449741
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 126 Năm XB: 2004
Systems analysis design methods
Tác giả: Whitten Jeffrey L,
Thông tin xuất bản: Boston, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0072474173
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 409 Năm XB: 2004
Marking Dough
Tác giả: Kazanjian Kirk,
Thông tin xuất bản: Canada, John Wiley Son
Ký hiệu phân loại: 338.76
ISBN: 0471432091
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 1002 Năm XB: 2004
Hướng dẫn thực hành kế toán xây dựng cơ bản và những quy định cần biết
Tác giả: Bùi Văn Dương,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Tài Chính
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 4757 Năm XB: 2004
Học tập đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thông Tấn
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 6446 Năm XB: 2004
Chính phủ Việt Nam 1945 - 2003 : Tư liệu
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thông Tấn
Ký hiệu phân loại: 335.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 6447 Năm XB: 2004
Quyền sở hữu trí tuệ thương hiệu Việt Nam
Thông tin xuất bản: TpHCM, Thanh Niên
Ký hiệu phân loại: 346.048
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 6448 Năm XB: 2004
Công nghệ môi trường : T.1 - Xử lý nước
Tác giả: Hoàng Văn Huệ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 628.162
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6461 Năm XB: 2004 File: PDF
Phương pháp lãnh đạo và quản lý nhà trường hiệu quả
Thông tin xuất bản: TpHCM, Chính Trị Quốc Gia
Ký hiệu phân loại: 378.1
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 6470 Năm XB: 2004
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục