Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Encyclopedia of biological chemistry
Tác giả: M Daniel Lane, William J Lennarz
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
Enzyme assays : a practical approach
Tác giả: Michael J Danson, Robert Eisenthal
Xuất bản: Oxford UK New York: Oxford University Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
High-throughput glycomics and glycoproteomics : methods and protocols
Tác giả: Ana Badrić, Gordan Lauc, Manfred Wuhrer
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
Protein tyrosine phosphatases : methods and protocols
Tác giả: Rafael Pulido
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
Simulating enzyme reactivity : computational methods in enzyme catalysis
Tác giả: Vicent Moliner, Tuñón Iñaki
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
Computational approaches to nuclear receptors
Tác giả: Pietro Cozzini, Glen E Kellogg
Xuất bản: Cambridge: RSC Publishing, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
Enzyme regulation in metabolic pathways
Tác giả: Lloyd Wolfinbarger
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
Protein carbonylation : principles, analysis, and biological implications
Tác giả: Joaquim Ros
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
Enzyme kinetics and mechanism. Part E, Energetics of enzyme catalysis [electronic resource]
Tác giả: Daniel L Purich, Vern L Schramm
Xuất bản: San Diego: Academic Press, c1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
Molecular machines in biology : workshop of the cell
Tác giả: J Frank
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục