Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 26 kết quả
Nghiên cứu và thiết kế module điều khiển điện thân xe trên ô tô
Tác giả: Trần Minh Đệ, Đỗ Nhật Trường, Đỗ Trần Việt Khoa, Phạm Tuấn Khanh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Nghiên cứu và phân tích động cơ GDI và HCCI
Tác giả: Trần Ngọc Quý, Đỗ Nhật Trường, Nguyễn Gia Thịnh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Nghiên cứu và thiết kế mô hình học tập hệ thống phun xăng - đánh lửa và chẩn đoán trên ô tô
Tác giả: Đặng Nguyễn Trung Việt, Đỗ Nhật Trường, Lê Quốc Thắng, Nguyễn Kim Khoa
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Thiết kế, Thi công mô hình hệ thống phun xăng đánh lửa trực tiếp trên toyota innova 2015
Tác giả: cNguyễn Quốc Long, Bùi Văn Lâm, Nguyễn Tuấn Kiệt, Nguyễn Xuân Hướng
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Thiết kế, thi công mô hình điện thân xe toyota fortuner 2015
Tác giả: Lý Tấn Kiệt, Bùi Văn Tâm, Huỳnh Võ Ngọc Khiêm, Nguyễn Huỳnh Huy Phong
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Hệ thống phun xăng đánh lửa trên toyota innova
Tác giả: Lê Minh Ý, Bùi Văn Tâm, Đặng Trung Nguyên, Lê Anh Tuấn
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Thiết kế chế tạo mô hình phun xăng đánh lửa
Tác giả: Nguyễn Thành Long, Dương Ngô Tiến Đạt, Hoàng Anh Tuấn, Lưu Nhật Quang
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Thiết kế mô hình hệ thống phun xăng đánh lửa điện tử
Tác giả: Lê Đại Long, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Võ Văn Nhiều, Trần Nhật Nam
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Thiết kế mô hình hệ thống đánh lửa, phun xăng
Tác giả: Lâm Thành Duy, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Văn Đức, Phạm Thế Hoàng
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Nghiên cứu hệ thống phun xăng đánh lửa của xe hiện đại
Tác giả: Nguyễn Tấn Đạt, Hoàng Anh Tuấn, Lý Gia Minh, Nguyễn Phạm Tiến Phát
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục