Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 20 kết quả
The classic Chinese novel : a critical introduction
Tác giả: Chih-tsing Hsia
Xuất bản: Taipei: Caves Books Ltd, 1979
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.13
 
AQ chính truyện : truyện ngắn
Tác giả: Lỗ Tấn, Trương Chính
Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.13
 
AQ chính truyện : tuyển tập truyện ngắn
Tác giả: Lỗ Tấn
Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2018
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.13
 
Tây Du Ký
Tác giả: Ngô Thừa Ân, Hương Hương
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2018
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.13
 
Ngụy Võ Đế Tào Tháo
Tác giả: Hàn Chung Lượng, Phong Đảo
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2021
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.13
 
Đông Chu liệt quốc. tập 1 : tiểu thuyết chương hồi
Tác giả: Phùng Mộng Long, Cao Xuân Huy, Nguyễn Đỗ Mục
Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2018
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.13
 
Đông Chu liệt Quốc. tập 2 : tiểu thuyết chương hồi
Tác giả: Phùng Mộng Long, Cao Xuân Huy, Nguyễn Đỗ Mục
Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2018
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.13
 
Liêu trai chí dị
Tác giả: Bồ Tùng Linh, Tản Đà
Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2017
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.13
 
Cổ học tinh hoa
Tác giả: Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc, Tử An Trần Lê Nhân
Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2021
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.13
 
Cuentos
Tác giả:
Xuất bản: Mexico: El Colegio de Mexico, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  895.13
 

Truy cập nhanh danh mục