Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.6899472 giây)
Animal Experimentation: Working Towards a Paradigm Change
Tác giả: Herrmann Kathrin,
Thông tin xuất bản: Leiden Boston : Brill , 2019
Ký hiệu phân loại: 179.4
ISBN: 9789004391192
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Anti-Vivisection and the Profession of Medicine in Britain: A Social History
Tác giả: AWH Bates,
Ký hiệu phân loại: 179.4
ISBN: 9781137556967
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Anti-Vivisection and the Profession of Medicine in Britain : A Social History
Tác giả: Bates AWH,
Thông tin xuất bản: Basingstoke : Springer Nature , 2017
Ký hiệu phân loại: 179.4
ISBN: 9781137556974
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Animal Experimentation
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: leiden Boston : Brill , 2019
Ký hiệu phân loại: 179.4
ISBN: 9789004391192
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục