Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.6300019 giây)
Policy-Oriented Technology Assessment Across Europe
Tác giả: Kluver Lars,
Thông tin xuất bản: Basingstoke : Springer Nature , 2015
Ký hiệu phân loại: 338.9406
ISBN: 9781137561725
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Policy-Oriented Technology Assessment Across Europe
Tác giả: Kluver Lars,
Thông tin xuất bản: : Palgrave Macmillan , 2015
Ký hiệu phân loại: 338.9406
ISBN: 9781137561725
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Biotechnology in Europe and Latin America: prospects for co-operation
Tác giả: Cantley Mark,
Ký hiệu phân loại: 338.9406
ISBN: 9788579820366
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Policy-oriented technology assessment across Europe : expanding capacities
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 338.9406
ISBN: 9781137561718 (hardback)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 117273 Định dạng: PDF
Democratic experiments : problematizing nanotechnology and democracy in Europe and the United States
Tác giả: Laurent Brice,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2017
Ký hiệu phân loại: 338.9406
ISBN: 0262035766
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Democratic Experiments Problematizing Nanotechnology and Democracy in Europe and the United States
Tác giả: Laurent Brice,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : MIT Press , 2017
Ký hiệu phân loại: 338.9406
ISBN: 9780262035767 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục