Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.3436989 giây)
Enterprise sustainability : enhancing the military's ability to perform its mission
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 355.6
ISBN: 1420078585
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 79746 Định dạng: PDF
Evaluating the Impact of the Department of Defense Regional Centers for Security Studies
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: SANTA MONICA CA : RAND Corporation , 2014
Ký hiệu phân loại: 355.6
ISBN: 9780833086495
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Lessons from the Army’s Future Combat Systems Program
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Santa Monica CA : RAND Corporation , 2012
Ký hiệu phân loại: 355.6
ISBN: 9780833079695
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục