Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 75 kết quả
Luật tục Ê đê : Tập quán pháp
Tác giả: Ngô Đức Thịnh, Chu Thái Sơn, Nguyễn Hữu Thấu
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  390.09597
 
Phong tục - tín ngưỡng dân gian làng biển Đông Tác
Tác giả: Lê Thế Vịnh, Nguyễn Hoài Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  390.09597
 
Nghi lễ-lễ hội của người Chăm và người Ê Đê : Lễ hội Rija nưgar của người Chăm, nghi lễ-lễ hội Ê Đê
Tác giả: Ngô Văn Doanh, Trương Bi
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  390.09597
 
Lễ tục của người Dao ở Vĩnh Phúc và Lào Cai
Tác giả: Xuân Mai, Phạm Công Hoan
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  390.09597
 
Phong tục một số dân tộc ở Việt Nam : nghi lễ vòng đời người Xơ Teng, tín ngưỡng linh hồn người Xơ Teng, phong tục tập q...
Tác giả: Phan Văn Hoàng, Phạm Thị Trung, Vàng Thung Chúng
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  390.09597
 
Luật tục và công cuộc phát triển kinh tế xã hội Raglai
Tác giả: Nguyễn Thế Sang
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  390.09597
 
Nghi lễ trong việc cưới - việc tang của người Dao Khâu (ở Sìn Hồ, Lai Châu)
Tác giả: Tẩn Kim Phu
Xuất bản: Hà Nội: Văn Hóa Thông Tin, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  390.09597
 
Luật tục trong xã hội Chăm
Tác giả: Sử Thị Gia Trang, Sử Văn Ngọc
Xuất bản: Hà Nội: Thanh Niên, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  390.09597
 
Tập tục truyền thống của người Bơhnar Kriêm
Tác giả: Yang Danh
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  390.09597
 
Những phong tục tập quán của dân tộc Chăm
Tác giả: Ka Sô Liễng
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  390.09597
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục