Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 66 kết quả (0.5999952 giây)
Văn hóa ẩm thực người Sán Dìu
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Dân tộc , 2012
Ký hiệu phân loại: 394.109597
ISBN: 9786047001835
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Văn hóa ẩm thực dân gian Chăm Bình Thuận
Tác giả: Bố Xuân Hổ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội , 2011
Ký hiệu phân loại: 394.109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Tìm hiểu văn hóa ẩm thực dân gian Mường Hòa Bình
Tác giả: Bùi Chỉ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin , 2013
Ký hiệu phân loại: 394.109597
ISBN: 9786045003947
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Văn hóa ẩm thực dân gian
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc , 2012
Ký hiệu phân loại: 394.109597
ISBN: 9786047001286
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Mắm prồhốc và những món ăn chế biến từ mắm prồhốc
Tác giả: Trần Dũng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội , 2011
Ký hiệu phân loại: 394.109597
ISBN: 9786049020834
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Văn hóa ẩm thực Vĩnh Phúc
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động , 2011
Ký hiệu phân loại: 394.109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Ẩm thực dân gian Mường vùng huyện Lạc Sơn, Hòa Bình
Tác giả: Bùi Huy Vọng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin , 2013
Ký hiệu phân loại: 394.109597
ISBN: 9786045003404
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Văn hóa ẩm thực huyện Đồng Xuân
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên , 2011
Ký hiệu phân loại: 394.109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Ẩm thực Thăng long Hà Nội
Tác giả: Đỗ Thị Hảo,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin , 2012
Ký hiệu phân loại: 394.109597
ISBN: 9786049020834
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Văn hóa ẩm thực của người Thái Đen ở Điện Biên
Tác giả: Tống Văn Hân,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin , 2013
Ký hiệu phân loại: 394.109597
ISBN: 9786045003367
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục