Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 66 kết quả
Văn hóa ẩm thực người Sán Dìu
Tác giả: Diệp Trung Bình
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.109597
 
Văn hóa ẩm thực dân gian
Tác giả: Đỗ Duy Văn, Đoàn Việt Hùng, Lê Quang Nghiêm, Lò Ngọc Duyên, Nguyễn Hữu Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.109597
 
Mắm prồhốc và những món ăn chế biến từ mắm prồhốc
Tác giả: Trần Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.109597
 
Ẩm thực Thăng long Hà Nội
Tác giả: Đỗ Thị Hảo
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.109597
 
Văn hóa ẩm thực Vĩnh Phúc
Tác giả: Nguyễn Xuân Lân
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.109597
 
Văn hóa ẩm thực huyện Đồng Xuân
Tác giả: Nguyễn Văn Hiền
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.109597
 
Văn hóa ẩm thực dân gian Chăm Bình Thuận
Tác giả: Bố Xuân Hổ
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.109597
 
Văn hóa ẩm thực của người Thái Đen ở Điện Biên
Tác giả: Tống Văn Hân
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.109597
 
Ẩm thực dân gian Mường vùng huyện Lạc Sơn, Hòa Bình
Tác giả: Bùi Huy Vọng
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.109597
 
Tìm hiểu văn hóa ẩm thực dân gian Mường Hòa Bình
Tác giả: Bùi Chỉ
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.109597
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục