Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Nghi lễ vòng đời người Khmer tỉnh Sóc Trăng
Tác giả: Võ Thành Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  395.209597
 
Lễ nghi cuộc đời của người Chăm
Tác giả: Sử Văn Ngọc
Xuất bản: Hà Nội: Văn Hóa Dân Tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  395.209597
 
Tìm hiểu lễ thức vòng đời người ở Hà Nội
Tác giả: Lê Văn Kỳ
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  395.209597
 
Nghi lễ vòng đời của người Chăm Ahiêr ở Ninh Thuận
Tác giả: Phan Quốc Anh
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  395.209597
 
Tập tục xứ Quảng theo một vòng đời
Tác giả: Võ Văn Hoè
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  395.209597
 
Nghi lễ truyền thống của người Bu Nông [M'Nông]
Tác giả: Tô Đông Hải
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Dân tộc, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  395.209597
 
Lễ tục vòng đời người Mường : Điều tra - khảo sát - hồi cố ở vùng Mường Thanh Hóa
Tác giả: Cao Sơn Hải
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  395.209597
 
Lễ tục dân tộc Chăm ở miền Trung Việt Nam
Tác giả: Đoàn Đình Thi
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  395.209597
 
Nghi lễ vòng đời của người Tà Ôi ở Việt Nam
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong
Xuất bản: Hà Nội: Văn Học, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  395.209597
 
Nghi lễ Phật giáo liên quan đến vòng đời người : Qua khảo sát tại chùa Tri Chỉ, xã Tri Trung, Phú Yên, Hà Nội
Tác giả: Vũ Quang Dũng, Vũ Quang Liễn
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  395.209597
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục