Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Sân khấu dân gian
Tác giả: Đàm Văn Hiển, Lê Hàm, Trần Văn Bôn
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.095
 
Âm nhạc dân gian xứ Nghệ
Tác giả: Lê Hàm, Thanh Lưu, Hoàng Thọ
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.095
 
Văn hóa dân gian huyển đảo Phú Quốc và Lý Sơn
Tác giả: Trương Thanh Hùng, Phan Đình Độ
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.095
 
Lịch sử và nghệ thuật ca trù
Tác giả: Nguyễn Xuân Diện
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.095
 
Hình tượng và tạo hình trong văn hóa dân gian Việt Nam
Tác giả: Đinh Hồng Hải, Lê Cương, Trần Gia Linh
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.095
 
Kim nham : chèo cổ
Tác giả: Trần Việt Ngữ
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.095
 
Văn hóa dân gian một số tộc người
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.095
 
Văn hóa dân gian xứ Nghệ. Tập 14, Vè yêu nước và cách mạng
Tác giả: Ninh Viết Giao
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.095
 
Hát chầu văn
Tác giả: Bùi Đình Thảo, Nguyễn Quang Hải
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.095
 
1

Truy cập nhanh danh mục