Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 40 kết quả
A Subgrouping of Nine Philippine Languages
Tác giả: TA Llamzon
Xuất bản: Leiden Netherlands: Brill, 1969
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  499.21
 
Pangasinan Dictionary
Tác giả: Richard Benton
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 1971
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  499.21
 
Kapampangan Grammar Notes
Tác giả: Michael Lawrence Forman
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 1971
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  499.21
 
Ilokano Dictionary
Tác giả: Ernesto Constantino
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 1971
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  499.21
 
Pangasinan Reference Grammar
Tác giả: Richard Benton
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 1971
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  499.21
 
Spoken Pangasinan
Tác giả: Richard Benton
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 1971
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  499.21
 
Cebuano for Beginners
Tác giả: Maria Victoria R Bunye, Elsa Paula Yap
Xuất bản: Honolulu: University of Hawaii Press, 1971
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  499.21
 
Ilokano Lessons
Tác giả: Emma J Fonacier Bernabe, Virginia Lapid, Bonifacio P Sibayan
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 1971
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  499.21
 
Bikol Grammar Notes
Tác giả: Malcolm Warren Mintz
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 1971
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  499.21
 
Cebuano Grammar Notes
Tác giả: Maria Victoria R Bunye, Elsa Paula Yap
Xuất bản: Honolulu: University of Hawaii Press, 1971
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  499.21
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục