Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 82 kết quả (0.3593373 giây)
Ulrich von Liechtenstein's "Service of Ladies"
Tác giả: Thomas JW,
Ký hiệu phân loại: 831.2
ISBN: 9781469658520
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Humanist Ulrich von Hutten : A Reappraisal of his Humor
Tác giả: Best Thomas W,
Ký hiệu phân loại: 836.4
ISBN: 9781469657103
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Ekagi-Dutch-English-Indonesian Dictionary
Tác giả: Steltenpool J,
Thông tin xuất bản: : Brill , 1969
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789004286863
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Portrayal of the German in Russian Novels - Gončarov, Turgenev, Dostoevskij, Tolstoj
Ký hiệu phân loại: 891.73309
ISBN: 9783954793570
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Archaeology of the Ryukyu Islands : A Regional Chronology from 3000 B.C. to the Historic Period
Tác giả: Pearson Richard J,
Thông tin xuất bản: Honolulu : University of Hawaii Press , 1969
Ký hiệu phân loại: 915.281
ISBN: 0824880692
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
House of Refuge : Origins of Juvenile Reform in New York State, 1815-1857
Tác giả: Pickett Robert S,
Thông tin xuất bản: Syracuse NY : Syracuse University Press , 1969
Ký hiệu phân loại: 364.7
ISBN: 081562736X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
All Our Yesterdays : A Brief History of Detroit
Tác giả: Woodford Frank B,
Thông tin xuất bản: Detroit : Wayne State University Press , 1969
Ký hiệu phân loại: 977.4
ISBN: 0814343406
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Right to Vote : Politics and the Passage of the Fifteenth Amendment
Tác giả: Gillette William,
Thông tin xuất bản: Baltimore : Johns Hopkins Press , 1969
Ký hiệu phân loại: 342.7301
ISBN: 9780801802188
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Most Unsordid Act : Lend-Lease, 1939-1941
Tác giả: Kimball Warren F,
Thông tin xuất bản: Baltimore : Johns Hopkins Press , 1969
Ký hiệu phân loại: 320.9
ISBN: 9780801810176
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Emergence of Oligopoly : Sugar Refining as a Case Study
Tác giả: Eichner Alfred S,
Thông tin xuất bản: Baltimore : Johns Hopkins Press , 1969
Ký hiệu phân loại: 338.4
ISBN: 9780801810688
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục