Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 27 kết quả (0.8532578 giây)
Phân lập và tuyển chọn lactobacillus sp. từ thực vật ủ chua có tiềm năng sản xuất probiotic
Tác giả: Trần Quang Huy,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 579.37
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 117804 Định dạng: PDF
Khảo sát khả năng kháng nấm nhiễm thực phẩm Aspergillus niger và Mucor sp. của vi khuẩn Lactobacillus sp.L5
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 579.37
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 118004 Định dạng: PDF
Khảo sát ứng dụng dịch nuôi cấy vi khuẩn lactobacillus sp. l5 vào bảo quản và xử lý hạt bắp
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 579.37
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khả năng sử dụng một số vi khuẩn lab phân lập trong khoang miệng ức chế sự tạo thành màng sinh học của lactobacillus fer...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 579.37
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 117781 Định dạng: PDF
Tuyển chọn vi khuẩn lactic từ thực phẩm lên men truyền thống có khả năng đối kháng nấm mốc sinh aflatoxin ứng dụng bảo q...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 579.37
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát khả năng kháng nấm sinh aflatoxin của Bacillus spp. (CS1b) và ứng dụng trong bảo quản nông sản
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 579.37
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 118055 Định dạng: PDF
Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn lactic có khả năng ức chế mốc sinh aflatoxin
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 579.37
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân lập vi khuẩn lactic trong khoang miệng có khả năng ức chế sự tạo màng sinh học của một số lactobacillus spp
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 579.37
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát khả năng kháng nấm sinh aflatoxin của một số lactobacillus spp. và ứng dụng trong bảo quản hạt cà phê
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 579.37
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 117716 Định dạng: PDF
Nghiên cứu sản xuất chế phẩm probiotic chịu nhiệt sử dụng trong thức ăn cho chăn nuôi heo, gà quy mô pilot
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 579.37
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 117740 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục