Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 29 kết quả (0.0156251 giây)
Tuyển chọn vi khuẩn lactic từ thực phẩm lên men truyền thống có khả năng đối kháng nấm mốc sinh aflatoxin ứng dụng bảo q...
Tác giả: Phạm Trần Huyền Trân
TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc: 579.37
 
Khảo sát khả năng kháng nấm sinh aflatoxin của một số lactobacillus spp. và ứng dụng trong bảo quản hạt cà phê
Tác giả: Nguyễn Phương Uyên
TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 579.37
 
Khảo sát ứng dụng dịch nuôi cấy vi khuẩn lactobacillus sp. l5 vào bảo quản và xử lý hạt bắp
Tác giả: Nguyễn Xuân Việt
TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc: 579.37
 
Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn lactic có khả năng ức chế mốc sinh aflatoxin
Tác giả: Nguyễn Trần Yến Tiên
TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc: 579.37
 
So sánh và chọn lọc các quy trình pcr phát hiện vi khuẩn Corynebacterium diphtheriae
Tác giả: Nguyễn Đỗ Khánh Như
TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc: 579.373
 
Phân lập vi khuẩn lactic trong khoang miệng có khả năng ức chế sự tạo màng sinh học của một số lactobacillus spp
Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh
TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc: 579.37
 
Nghiên cứu sản xuất chế phẩm probiotic chịu nhiệt sử dụng trong thức ăn cho chăn nuôi heo, gà quy mô pilot
Tác giả: Trần Lệ Quyên
TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 579.37
 
Khả năng sử dụng một số vi khuẩn lab phân lập trong khoang miệng ức chế sự tạo thành màng sinh học của lactobacillus fer...
Tác giả: Nguyễn Đặng Vân Anh
TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 579.37
 
Phân lập và tuyển chọn lactobacillus sp. từ thực vật ủ chua có tiềm năng sản xuất probiotic
Tác giả: Trần Quang Huy
TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 579.37
 
Khảo sát khả năng kháng nấm nhiễm thực phẩm Aspergillus niger và Mucor sp. của vi khuẩn Lactobacillus sp.L5
Tác giả: Phan Nguyễn Hương Thảo
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 579.37
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục