Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Điều khiển SENSORLESS động cơ không đồng bộ ba pha
Tác giả: Huỳnh Viết Thể, Lê Minh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3136
 
Điều khiển động cơ KĐB 3 pha theo phương pháp DTC dùng bộ điều khiển PI mờ lai
Tác giả: Bùi Mạnh Hà, Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3136
 
Điều khiển động cơ không đồng bộ theo phương pháp Field oriented control (FOC) sử dụng bộ điều khiển mờ
Tác giả: Đào Thái Sơn, Đồng Văn Hướng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3136
 
Điều khiển động cơ không đồng bộ ở chế độ tiết kiệm năng lượng
Tác giả: Ngô Đình Khôi, Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3136
 
Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha cấp nguồn bởi biến tần đa bậc dùng phương pháp mô hình nội
Tác giả: Nguyễn Nhật Thông, Dương Hoài Nghĩa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3136
 
Mạch điều khiển bù công suất phản kháng
Tác giả: Phạm Trần Hoàng Quân, Nguyễn Minh Tâm
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3136
 
Ứng dụng Fuzzy logic trong điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha
Tác giả: Nguyễn Đình Tín, Lê Minh Phương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3136
 
Nghiên cứu giải thuật điều khiển giảm tổn hao động cơ không đồng bộ ba pha theo mô hình ước lượng tốc độ và điện trở Sta...
Tác giả: Nguyễn Văn Xủng, Lê Minh Phương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.3136
 
Điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha dùng bộ điều khiển PID mờ lai
Tác giả: Nguyễn Minh Chơn, Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.3136
 
Điều khiển động cơ không đồng bộ theo phương pháp định hướng từ thông rotor trực tiếp dùng mô hình ước lượng tốc độ roto...
Tác giả: Phạm Thanh Tiến, Nguyễn Xuân Hoàng Việt
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.3136
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục