Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2993 kết quả (0.3750007 giây)
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ thanh toán của Agribank chi nhánh 9 ...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thiết kế tối ưu và điều khiển tay máy song song kiểu Stewart-Gough plaform : Đề cương nghiên cứu sinh
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2009
Ký hiệu phân loại: 629.892
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 25235 Định dạng: PDF
Điều khiển tối ưu các đối tượng động học lai rời rạc - liên tục : Đề cương nghiên cứu sinh
Tác giả: Nguyễn Minh Thi,
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 25236 Định dạng: PDF
Thiết kế bộ điều khiển Pid với các chỉ tiêu chất lượng cho trước
Tác giả: Trần Thanh Sơn,
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 25237 Định dạng: PDF
Xây dựng mô hình và mô phỏng hệ thống điện mặt trời - Hydro làm việc độc lập : Báo cáo quá trình thực hiện Luận văn Thạc...
Tác giả: Phan Xuân Huy,
Ký hiệu phân loại: 621.31244
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 25238 Định dạng: PDF
Tự động hoá mạng phân phối : Tóm tắt luận văn thạc sĩ
Ký hiệu phân loại: 621.3190285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 25239 Định dạng: PDF
Ứng dụng thuật toán pso cho phân bố tối ưu công suất trong hệ thống điện : Tóm tắt luận văn thạc sĩ
Ký hiệu phân loại: 621.3191
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 25240 Định dạng: PDF
Ứng dụng mạng nơron và logic mờ vào nhận dạng đánh giá trong hệ thống điện : Tóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuật
Ký hiệu phân loại: 621.310285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 25241 Định dạng: PDF
Khai thác và quản lý các nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài của Thành Phố Hồ Chí Minh : Tóm tắt luận án tiến sỹ kin...
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 25242 Định dạng: PDF
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của mặt hàng cà phê Đăk Lăk giai đoạn 2010 - 2015
Tác giả: Lê Thị Lin Đa,
Thông tin xuất bản: TPHCM : Đại học Ngoại thương , 2010
Ký hiệu phân loại: 338.17373
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 26760 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục