Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.3999886 giây)
Chapter 15 Human Resource Management in Japan and South Korea
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2018
Ký hiệu phân loại: 658.30095
ISBN: 9780367581138
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Routledge Handbook of Human Resource Management in Asia
Tác giả: Cooke Fang Lee,
Thông tin xuất bản: London New York : Taylor Francis , 2018
Ký hiệu phân loại: 658.30095
ISBN: 9781138917477
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục