Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 55 kết quả
Nút giao thông trên đường ô tô . T.1
Tác giả: Đỗ Bá Chương, Nguyễn Quang Đạo
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.523
 
Thiết kế cao ốc An Nam
Tác giả: Nguyễn Trọng Pháp, Hồ Lê Huy Phúc
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  690.523
 
Cao ốc văn phòng Khang Thông
Tác giả: Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Việt Hưng
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  690.523
 
Thiết kế cao ốc văn phòng Tower 3
Tác giả: Chu Bá Hùng, Nguyễn Việt Hưng
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  690.523
 
Cao ốc văn phòng Techcombank Q3
Tác giả: Phan Xuân Đạt, Trần Tuấn Nam
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  690.523
 
Thiết kế tòa nhà văn phòng công ty cổ phần Kata
Tác giả: Nguyễn Vũ Hoàng Thanh, Trần Hữu Huy
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  690.523
 
Thiết kế văn phòng làm việc quận Tân Bình
Tác giả: Lê Thanh Tùng, Võ Minh Thiện
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  690.523
 
Cao ốc văn phòng ITOWER
Tác giả: Nguyễn Xuân Anh, Trần Tuấn Nam
Xuất bản: Tp Hồ Chí MInh: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  690.523
 
Cao ốc văn phòng Glimex
Tác giả: Ngô Ngọc Quốc, Khổng Trọng Toàn
Xuất bản: Tp HCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  690.523
 
Cao ốc văn phòng Khang Minh
Tác giả: Nguyễn Xuân Uyên, Nguyễn Việt Hưng
Xuất bản: Tp HCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  690.523
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục