Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Văn học cận đại Đông Á từ góc nhìn và so sánh
Tác giả: Đào Lê Na, Đinh Phan Cẩm Vân, Đoàn Lê Giang, Trần Ích Nguyên
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895
 
Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hóa kỷ yếu hội thảo quốc tế = : Vietnamese and Japanese Literature ...
Tác giả: Đoàn Lê Giang, Trần Thị Phương Phương
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2015
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895
 
温州社会经济发展与移民文化变迁--以瑞安桂峰乡移民为例 / Development and evolution of Wenzhounese migrant culture throughout time: the case study o...
Tác giả: Yan Xiaopeng, Zhao Yinyin
Xuất bản: Florence: Firenze University Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  895
 
Chinese migration(s) to Italy beyond stereotypes and simplistic views: the case of the graphic novels Primavere e Autunn...
Tác giả: Andrea Scibetta
Xuất bản: Florence: Firenze University Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  895
 
幻の春の声. 近現代日本文学における「亀鳴く」/ The illusory voice of the spring: the motif of 'crying turtle' in modern and contemporary Japan...
Tác giả: Diego Cucinelli
Xuất bản: Florence: Firenze University Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  895
 
転向を語ること ─ 小林杜人とその周辺 / Converters Tell Their Stories: Kobayashi Morito and His Networks
Tác giả: Hideto Tsuboi
Xuất bản: Florence: Firenze University Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  895
 
我是中国人: Identity and social integration of Chinese youth in the Marche region
Tác giả: Meri Perna
Xuất bản: Florence: Firenze University Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  895
 
Tracing Pathways 雲路 : Interdisciplinary Studies on Modern and Contemporary East Asia
Tác giả: Diego Cucinelli, Diego Cucinelli, Andrea Scibetta, Andrea Scibetta
Xuất bản: Florence: Firenze University Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  895
 
想象与现实之间--阿尔巴西诺和马莱尔巴游记中的中国形象 / Between imagination and reality: the image of China in Alberto Arbasino's and Luigi Malerb...
Tác giả: Lin Yang
Xuất bản: Florence: Firenze University Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  895
 
Elementary Mandarin
Tác giả: Carl Polley
Xuất bản: Place of publication not identified: LibreTexts, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  895
 
1

Truy cập nhanh danh mục