Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2 kết quả
The Challenge of effective speaking
Tác giả: Verderber F Rudolph
Xuất bản: Belmont CA: Cengage, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.51
 
The speaker's handbook
Tác giả: Jo Sprague, Douglas Stuart
Xuất bản: Belmont CA: ThomsonWadsworth, c2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.5
 
1

Truy cập nhanh danh mục