Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Baseball's last great scout : the life of Hugh Alexander
Tác giả: Dan Austin
Xuất bản: Lincoln: University of Nebraska Press, 2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.357092 B
 
Double-edged sword : the many lives of Hemingway's friend, the American matador Sidney Franklin
Tác giả: Bart Paul
Xuất bản: Lincoln: University of Nebraska Press, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.8
 
Burst of breath : indigenous ritual wind instruments in lowland South America
Tác giả: Jean-Pierre Chaumeil, Jonathan David Hill
Xuất bản: Lincoln: University of Nebraska Press, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  788.1908998
 
Enrique Martínez Celaya : collected writings and interviews, 1990-2010
Tác giả: Enrique Martínez Celaya
Xuất bản: Lincoln: University of Nebraska Press, c20
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709.2
 
Connie Mack and the early years of baseball
Tác giả: Norman L Macht
Xuất bản: Lincoln: University of Nebraska Press, c2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
 
The Wild West in England
Tác giả: Buffalo Bill, Frank Christianson
Xuất bản: Lincoln: University of Nebraska Press, c2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.84
 
Native athletes in sport & society : a reader
Tác giả: C Richard King
Xuất bản: Lincoln: University of Nebraska Press, c2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.08997
 
Chief Bender's burden : the silent struggle of a baseball star
Tác giả: Tom Swift
Xuất bản: Lincoln: University of Nebraska Press, c2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
 
Sports heroes, fallen idols
Tác giả: Stanley H Teitelbaum
Xuất bản: Lincoln: University of Nebraska Press, c2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.01
 
1

Truy cập nhanh danh mục