Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 44 kết quả
Truyện dân gian Kim Bảng. tập 2
Tác giả: Lê Hữu Bách
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Di sản tên Nôm các làng văn hóa dân gian Việt Nam
Tác giả: Trần Gia Linh
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Truyện dân gian Kim Bảng. tập 1
Tác giả: Lê Hữu Bách
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Làng Đa Sĩ sự tích và truyền thống văn hoá dân gian
Tác giả: Hoàng Thế Xương
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Tục ngữ ca dao Hưng Yên
Tác giả: Vũ Tiến Kỳ, Nguyễn Đức Can
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Văn hóa dân gian dân tộc Ta - Ôi huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế
Tác giả: Nguyễn Thị Sửu, Trần Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Lễ hội dân gian ở Thừa Thiên Huế
Tác giả: Tôn Thất Bình
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.269597
 
Khảo sát nhân vật mồ côi trong truyện cổ H'Mông
Tác giả: Lê Trung Vũ
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Lễ hội hằng nga
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.269597
 
Truyện cổ Raglai
Tác giả: Chamaliaq Riya Tiẻng, Trần Kiêm Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục