Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Tiếng Anh chuyên ngành điện tử - bán dẫn viễn thông : luyện kỹ năng đọc hiểu và dịch thuật=Fundamental English for Electronics - Semiconductor and Telecommunication
Tác giả: Châu Văn Trung
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.024621
 
Luyện kỹ năng đọc hiểu và dịch tiếng Anh chuyên ngành khoa học kỹ thuật vật liệu = Basic English for material science an...
Tác giả: Châu Văn Trung
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02462011
 
Luyện kỹ năng đọc hiểu và dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành Kiến trúc & Xây dựng = Basic English for Architecture & Cons...
Tác giả: Quang Hùng, Tống Phước Hằng
Xuất bản: H: Giao Thông Vận Tải, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.024624
 
Tiếng Anh cơ khí ô tô
Tác giả: Quang Hùng, Phạm Đường
Xuất bản: TpHCM: Giao Thông Vận Tải, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.0246292
 
Luyện kỹ năng đọc hiểu và dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành Vật lý = Basic English for Physics
Tác giả: Hồng Quang
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02453
 
Hệ thống kiến thức Sinh học & Anh ngữ : Để theo học các trường đại học quốc tế
Tác giả: Quang Huy Phạm Hữu Hạnh
Xuất bản: TpHCM: Giao Thông Vận Tải, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.0246606
 
Tiếng Anh cơ điện
Tác giả: Quang Hùng, Phạm Đường
Xuất bản: TpHCM: Giao Thông Vận Tải, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.024
 
Luyện kỹ năng đọc hiểu và dịch tiếng Anh chuyên ngành đồ họa vi tính = Basic english for computer graphics
Tác giả: Hồng Quang
Xuất bản: TpHCM: Giao Thông Vận Tải, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.024006
 
Các bài Anh - Việt căn bản để tạo diễn hình trên máy tính
Tác giả: Đoàn Kim, Quang Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.024004
 
Tiếng Anh chuyên ngành dệt & may
Tác giả: Quang Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.024687
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục