Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7402 kết quả (0.4218708 giây)
Essential Computer Security : Everyone's Guide to Email, Internet, and Wireless Security
Tác giả: Bradley T,
Thông tin xuất bản: : Syngress , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 1597491144
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17768 Định dạng: PDF
Pro SharePoint 2003 Development Techniques
Thông tin xuất bản: : Apress , 2006
Ký hiệu phân loại: 004.68
ISBN: 1590597613
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17773 Định dạng: PDF
Wi-Fi Telephony : Challenges and Solutions for Voice over WLANs: Challenges and Solutions for Voice Over WLANs
Tác giả: Chandra Praphul,
Thông tin xuất bản: : Newnes , 2006
Ký hiệu phân loại: 004.69
ISBN: 0750679719
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17793 Định dạng: PDF
The Focal Easy Guide to Adobe Audition 2.0 : For New Users and Professionals
Tác giả: Brown Antony,
Thông tin xuất bản: : Focal Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 006.5
ISBN: 0240520181
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17771 Định dạng: PDF
Java for Dummies
Tác giả: Burd Barry,
Thông tin xuất bản: : John Wiley Sons , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.2762
ISBN: 0470087161
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17779 Định dạng: PDF
Configuring Juniper Networks NetScreen & SSG Firewalls
Tác giả: Cameron Rob,
Thông tin xuất bản: : Syngress , 2006
Ký hiệu phân loại: 005
ISBN: 1597491187
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17785 Định dạng: PDF
CISA : Certified Information Systems Auditor Study Guide
Tác giả: Cannon David L,
Thông tin xuất bản: : John Wiley Sons , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 0782144381
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17788 Định dạng: PDF
Pro Apache Struts with Ajax
Tác giả: Harrop John,
Thông tin xuất bản: : Apress , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 1590597389
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17790 Định dạng: PDF
Networking and Online Games : Understanding and Engineering Multiplayer Internet Games
Thông tin xuất bản: : John Wiley Sons , 2006
Ký hiệu phân loại: 794.81526
ISBN: 0470018577
ID: 17797 Định dạng: PDF
Cyber Terrorism : Political and Economic Implications
Tác giả: Colarik Andrew M,
Thông tin xuất bản: : IGI Publishing , 2006
Ký hiệu phân loại: 363.325
ISBN: 1599040220
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 17800 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục