Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5529 kết quả (0.2889775 giây)
Environmental science and Engineering
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York, Taylor Francis
Ký hiệu phân loại: 628
ISBN: 0849398436
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1893 Năm XB: 2006 File: PDF
Electrical Machines,Drives,and Power Systems
Tác giả: Wildi Theodore,
Thông tin xuất bản: London, Prentice Hall
Ký hiệu phân loại: 621.31
ISBN: 0131776916
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1931 Năm XB: 2006 File: PDF
Dinh dưỡng thực phẩm : bài giảng
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 613.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 8959 Năm XB: 2006 File: RAR
Capability cases : a solution envisioning approach
Tác giả: Polikoff Irene,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ, Addison Wesley
Ký hiệu phân loại: 004.068
ISBN: 0321205766
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9354 Năm XB: 2006 File: CHM
How to use adobe photoshop CS2
Tác giả: Giordan Daniel,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind, Sams
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 0672327511
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9595 Năm XB: 2006 File: CHM
Oracle database 10g : insider solutions
Tác giả: Kumar R Arun,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind, Sams
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN: 0672327910
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9600 Năm XB: 2006 File: CHM
Software testing
Tác giả: Patton Ron,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind, Sams
Ký hiệu phân loại: 005.14
ISBN: 0672327988
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9602 Năm XB: 2006 File: CHM
OpenOffice.org 2, Firefox and Thunderbird for Windows
Tác giả: Perry Greg,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind, Sams
Ký hiệu phân loại: 005.5
ISBN: 0672328089
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9603 Năm XB: 2006 File: CHM
Special edition using Mac OS X v10.4 Tiger
Tác giả: Miser Brad,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind, Que Certification
Ký hiệu phân loại: 005.4465
ISBN: 0789733919
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9618 Năm XB: 2006 File: CHM
Absolute beginner's guide to computer basics
Tác giả: Miller Michael,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind, Que
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 0789734303
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9619 Năm XB: 2006 File: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục